2 års fullständig säkerhet

ASKO Professional har bevisbördan under alla 24 månader av reklamationsperioden. Lagen föreskriver bara att ASKO Professional har bevisbördan de första 6 månaderna.

Villkor

Reklamationsrätten under de första 24 månaderna täcker material och tillverkningsfel som kan konstateras vid normal professionell användning. Reklamationsrätten täcker inte fel eller skador orsakats direkt eller indirekt av felanvändning, missbruk eller felaktigt underhåll, felaktig montering eller installation, externa elektriska fel såsom blixtnedslag, fel i försörjningsnätet eller liknande. Reparation måste utföras av en auktoriserad ASKO Professional-tekniker och produkten måste vara tillgänglig för teknikern.
10 ÅRS RESERVDELSTRYGGHET
Om du av någon anledning behöver byta ut en del i dina professionella apparater från ASKO, garanterar vi att vi kommer att kunna förse dig med reservdelar under de kommande tio åren.